Domácí kolo kategorie D, 45. ročník

Pro postup do dalšího kola bylo třeba dosáhnout hodnocení alespoň 5 bodů v alespoň pěti úlohách a odevzdat seriózně experimentální úlohu.

Příjmení Jméno Škola Učitel F U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 Postup
Lochmanová Jana Chodovická 10 7 7 8 10 9 - ano
Balkar Jakub P1, Hellichova 3 Plášek 10 8 8 10 5 5 5 ano
Benda Jakub P1, Hellichova 3 Plášek 10 10 10 10 10 5 9 ano
Kahoun Martin P1, Hellichova 3 Plášek 10 10 0 10 5 5 9 ano
Kessler Jiří P1, Hellichova 3 Plášek 10 10 10 10 10 5 9 ano
Bortel Ivan P1, Panská 3 Ing. Chval 10 7 9 9 9 9 10 ano
Jansa Jakub P1, Panská 3 Mgr. Reichl 8 8 8 8 6 5 - ano
Kozohorský Pavel P1, Panská 3 Mgr. Reichl 10 9 9 10 7 1 10 ano
Pác František P1, Panská 3 Mgr. Reichl 9 - 9 9 2 5 - ne
Pluhař P1, Panská 3 Mgr. Reichl 7,5 6 5 7 5 2 - ano
Bobkov Pavel P10, Přípotoční 1337 Malíková 8 10 5 8 9 5 - ano
Hudecová Kateřina P10, Přípotoční 1337 Malíková 8,5 5 5 5 7 7 - ano
Mudrová Lenka P10, V Úžlabině 320 Mgr. Mullerová 9,5 7 5 7 6 1 8 ano
Nikodým Tomáš P10, V Úžlabině 320 Ing. Machková 10 7 10 1 5 9 10 ano
Drozda R. P2, Botičská 1 Sudzinová 7,5 8 3 - 5 10 10 ano
Fabich Jan P2, Botičská 1 Balatková 9,5 9 8 9 9 10 - ano
Jůzek Robert P2, Botičská 1 Sudzinová 7,5 8 5 - 5 5 2 ano
Kocman Jindřich P2, Botičská 1 Balatková 8,5 9 7 5 6 8 - ano
Pešek Pavel P2, Botičská 1 Balatková 8,5 8 8 5 6 1 - ano
Rejchrtová Blanka P2, Botičská 1 Sudzinová 7,5 8 5 4 6 6 - ano
Růžička Ondřej P2, Botičská 1 Sudzinová 9,5 9 9 8 7 10 10 ano
Jelínek Jan P4, Konstantinova 1500 Janoušková 10 9 10 - 10 5 9 ano
Odstrčil Michal P4, Postupická 3150 Zmeškalová 10 9 9 10 7 10 ano
Poláček Jiří P4, Postupická 3150 Zmeškalová 10 9 9 8 9 10 - ano
Roneš Jan P4, Postupická 3150 Zmeškalová 10 9 10 10 10 10 9 ano
Široký Jan P4, Postupická 3150 Zmeškalová 10 8 9 6 7 7 - ano
Císař Radim P4, Rakovského 3136 9,5 7 5 2 5 7 4 ano
Žák František P5, Holečkova 31 Dr. Cieply 10 10 9 5 5 5 9 ano
Jex Michal P5, Mezi Školami 2475 Giannitsi 8 9 10 5 9 9 10 ano
Bibr Pavel P5, Zborovská 45 Mgr. Prouza 8 8 7 4 5 1 9 ano
Drápal Lukáš P5, Zborovská 45 Pudivítr 10 7 8 10 7 10 10 ano
Drozd Ondřej P5, Zborovská 45 Mgr. Prouza 10 7 7 1 7 1 10 ano
Helcl Jindřich P5, Zborovská 45 Mgr. Prouza 8 7 9 1 8 2 10 ano
Křen Tomáš P5, Zborovská 45 Mgr. Prouza 8,5 6 7 4 - 10 8 ano
Malina Lukáš P5, Zborovská 45 Mgr. Prouza 10 8 10 9 9 10 10 ano
Sláma Vladislav P5, Zborovská 45 Pudivítr 8 8 8 8 8 10 10 ano
Trišč Ondřej P5, Zborovská 45 Mgr. Prouza 9 7 4 - 6 2 8 ne
Valášek Jan P5, Zborovská 45 Pudivítr 10 9 9 9 8 10 10 ano
Gregorová Šárka P6, Nad Alejí 1952 Hrubeš 8 7 - 9 10 6 - ano
Sýkora Jiří P6, Nad Alejí 1952 Hrubeš 8 8 7 9 9 10 - ano
Jílek Josef P6, Parléřova 2 Kopecký 10 8 8 7 7 1 10 ano
Pajskr Karel P6, Parléřova 2 Lahodová 10 10 10 7 9 3 10 ano
Přech Jan P7, Nad Štolou 1 Kotrbová 10 8 8 10 10 ano
Hájek Pavel P8, Ústavní 400 Pavel 10 10 9 10 10 5 10 ano
Vackář Jiří P8, Ústavní 400 Pavel 10 10 9 10 10 5 ano
Filip Michal P9, Špitálská 2 Dr. Gottwald 10 6 8 8 10 10 - ano
Majerová Diana P9, Špitálská 2 Dr. Gottwald 10 9,5 8 8 10 10 ano
Bělka Tomáš P10, Voděradská 2 Dr.Zýková 10 10 10 10 10 5 10 ano
Hronová Lucie P10, Voděradská 2 Dr.Zýková 10 10 7 10 7 5 8 ano
Pávek Jan P10, Voděradská 2 Dr.Zýková 10 10 7 5 10 5 10 ano
Přívozníková Eva P10, Voděradská 2 Mgr. Procházkova 10 10 7 3 5 5 - ano