Aktuality

Odevzdání úloh školního kola

Milí studenti, Vážení učitelé,

seznamte se prosím s postupem pro odevzdávání úloh školního kola středoškolských kategorií (A, B, C, D).

Nejblíže je termín odevzdání úloh kategorie A ve středu 3. ledna. Vyučující prosíme, aby úlohy opravili do úterý 9. ledna. Krajské kolo se bude konat ve středu 17. ledna.

Na uvedeném odkazu najdete i termíny pro nižší kategorie B, C a D.

15. 11. 2023 12:02 napsal Honza Prachař

 

Výsledky krajského kola kategorií BCD

Právě jsme zveřejnili všechny výsledky krajských kol kategorií BCD. Můžete si je prohlédnout v sekci výsledky.

Úspěšným řešitelům blahopřejeme. V následujících dnech obdržíte pozvánku na slavnostní vyhlášení a předání cen, které bude 14. června.

19. 5. 2023 14:23 napsal Lukáš Ledvina

 

Zveřejnění výsledků krajského kola kategorie E

Zveřejnili jsme výsledkovou listinu krajského kola kategorie E. Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme. Slavnostní vyhlášení a předání cen bude 14. června.

Vzhledem k tomu, že soutěžící na 1. až 5. místě měli identické bodové výsledky, rozhodlo o jejich pořadí datum narození.

10. 5. 2023 11:21 napsal Honza Prachař

 

Pozvánka do krajského kola kat. BCD

Zveme všechny postupující ze školního kola kategorií B (seznam), C (seznam), D (seznam) k účasti v krajském kole, které se koná ve středu 26. 4. dopoledne na Gymnáziu Opatov (Konstantinova 1500, Praha 4).

Registrace 8:15, začátek 8:30. S sebou si vezměte psací a rýsovací potřeby, kalkulačku bez grafického displeje, papíry na řešení, MF tabulky, svačinu a pití.

Těšíme se na Vás! KK FO Praha

20. 4. 2023 10:58 napsal Honza Prachař

 

Pozvánka do krajského kola kat. E

Krajské kolo kategorie E proběhne ve čtvrtek 20. dubna od 8:30 hod. na Matematicko-fyzikální fakultě UK, V Holešovičkách 2, v posluchárně T2, tj. v přízemí objektu poslucháren T (menší budova spojená s výškovou). Prezentace od 8:15 hod. Seznam postupujících.

Spojení autobusem do zastávky Kuchyňka (číslo 201, je na znamení!), event. Pelc Tyrolka (ze st. Nádraží Holešovice, číslo 187, nutné vystoupit „pod mostem“, opět jen na znamení!).

Na řešení čtyř zadaných úloh jsou určeny 4 hodiny čistého pracovního času. Dostavte se včas a přineste si s sebou:

  • Pozvánku s čitelně vyplněným a podepsaným ústřižkem
  • Psací a rýsovací potřeby, cca 10 listů papíru A4 s nadepsaným jménem, třídou, školou a její adresou, konceptní papír na přípravu, vhodné občerstvení
  • Minikalkulačku (bez grafického displeje) a tabulky je dovoleno používat
  • Co se týká jiných odborných pomůcek: co není předchozím výčtem povoleno, je zakázáno (a nikoliv naopak)!

14. 4. 2023 16:15 napsal Honza Prachař

 

Upozornění na termín odevzdání kategorií BCD

Upozorňujeme, že termín pro odevzdání domácího kola kategorií BCD je středa 29. března. Též bychom Vás rádi požádali o registraci a přihlášení v OSMO.

Děkujeme

25. 3. 2023 12:34 napsal Lukáš Ledvina

 

Zveřejnění výsledků krajského kola kategorie A

Zveřejnili jsme výsledkové listiny krajského kola kategorie A. Všem řešitelům blahopřejeme.

19. 1. 2023 20:50 napsal Lukáš Ledvina

 

Pozvánka do krajského kola kategorie A

Krajské kolo proběhne 18. ledna 2023 od 9:00 do 13:00 hodin na gymnáziu Christiana Dopplera, Zborovská 621, Praha 5.

S sebou si vezměte psací a rýsovací potřeby, kalkulačku bez grafického displaye, MF tabulky.

Těšíme se va Vás!

11. 1. 2023 20:58 napsal Lukáš Ledvina

 

Pozvánka na vyhlášení

Zveme všechny úspěšné řešitele 63. ročníku FO na slavnostní předání diplomů do budovy MFF UK v Holešovičkách, do posluchárny T1, v úterý, 21.6. v 15 hodin.

Zveme i medailisty, kteří diplomy převezmou na DDM, protože i pro ně mají zástupci VŠ připravené odměny.

Pokud se nebudeš moci z vážných důvodů akce zúčastnit, popros někoho, aby za tebe diplom převzal. Budeš ho třeba chtít přiložit k přihlášce na VŠ.

9. 6. 2022 23:17 napsal Lukáš Ledvina

 

Odevzdání domácího kola kategorie A

Vážení studenti, Vážení učitelé,

rádi bychom Vás upozornili na termín elektronického doručení řešení domácího kola kategorie A, který je již 5. ledna 2021, což je středa po Vánocích.

Pro odevzdávání úloh domácího kola jsme připravili Google-formulář, odkaz též v pravém menu. Byli bychom raději, když by úlohy byly opravené. Součaně bychom Vás rádi požádali o vyplnění přihlášky.

22. 12. 2021 01:51 napsal Lukáš Ledvina