Domácí kolo kategorie A, 54. ročník

jméno příjmení třída učitel škola 1 2 3 4 5 6 7 postup
Ondřej Basler 4.C Jarošová Sylva Gymnázium Jana Keplera 10 9 10 10 6 6 7 ano
David Cichra VII.BG Horáková Gymnázium J. G. Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 10 10 10 9 10 8 10 ano
Luisa Černochová 08.B RNDr. Dana Töpferová Gymnázium Praha 6, Nad Alejí 1952 10 10 10 - - 9 10 ano
Jakub Doležal 8.V M. Ciburová Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 10 - 10 10 10 8 10 ano
Jan Dudák 4.A Mgr. Julius Kolín Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 10 10 10 8 8 6 9 ano
Lubomír Grund 8. M   Gymnázium Christiana Dopplera 10 9 9 10 8 9 9 ano
Erik Hendrych 8.b RNDr. Vilém Bauer Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475/29, 158 00 Praha 5 10 10 10 10 9 10 8 ano
Václav Košík 3.A Šmejkalová Gymnázium Botičská 10 - 10 10 6 5 8 ano
Jakub Malíř 3.C Jakub Šafařík Gymnázium Botičská 10 1 10 10 9 6 10 ano
Karolína Mancová oktáva Mgr. Julius Kolín Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 10 9 7 - 8 8 9 ano
Jakub Rösler VII.BG Horáková Gymnázium J. G. Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 10 10 10 10 10 8 10 ano
Viktor Veselý 8.b RNDr. Vilém Bauer Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475/29, 158 00 Praha 5 10 10 10 10 9 7 9 ano