Kategorie ABCD: Odevzdání školního kola v Praze

Pokyny pro soutěžící

Úlohy školního (domácího) kola budete odevzdávat prostřednictví systému Osmo. Postup bude stejný jako v minulém ročníku.

Prosíme, abyste si v Osmo založili účet, pokud ho již nemáte z loňského roku. Poté se přihlaste do správné soutěže. Věnujte pozornost, abyste vybrali správnou školu a kategorii. Učitel z Vaší školy následně vaši přihlášku potvrdí. Pokud se tak nestane, napište na osmo@fyzikalniolympiada.cz.

Nakonec odevzdejte svá řešení školního kola. Stačí papíry nafotit mobilem a fotky potom nahrát ke správné úloze. Papírové protokoly samozřejmě také odevzdejte svému učiteli fyziky či referentovi FO na vaší škole. Odevzdat své úlohy musíte stihnout do:

  • do středy 4. ledna 23:59 pro kategorii A,
  • do středy 29. března 23:59 pro kategorie B, C a D.

Pokyny pro referenty

Vás jako školní garanty bychom chtěli poprosit, abyste v Osmo účast soutěžících potvrdili a odevzdaná řešení obodovali. Opravená řešení není třeba skenovat, stačí do Osmo vložit udělé body, volitelně s krátkým komentářem. Papírové protokoly ani není třeba posílat krajské komisi.

Termíny pro ukončení oprav jsou tyto:

  • do soboty 7. ledna 23:59 pro kategorii A,
  • do úterý 11. dubna 23:59 pro kategorie B, C a D.

Odevzdaná řešení a jejich hodnocení od vás bude následně sloužit jako podklad pro postup do krajského kola.

Pokud si nebude vědět rady s opravami úloh, pište na praha@fyzikalniolympiada.cz.

Pokud budete mít nějaké problémy s Osmem, pište na osmo@fyzikalniolympiada.cz. Pomoci vám může tento návod.

Zadání úloh 64. ročníku