Kontakty na jednotlivé garanty FO kategorií E, F v pražských obvodech
obvod garant email adresa www telefon
Praha 1+2 Kristýna Marková kristyna.markova@ddm-ph2.cz DDM SPV Praha 2, Lublaňská 398/18 www.ddm-ph2.cz 222 510 746, 602 374 784
Praha 3 Eva Němcová eva.nemcova@ulita.cz DDM-Ulita, Praha 3, Na Balkáně 2866 www.ulita.cz 271 771 025-6, 602 743 339
Praha 4 Rostislav Jančar jancar@planina.cz ZŠ Na Planině 1393, Praha 4 www.planina.cz 241 445 041
Praha 5+13 Jana Hromádková jana.hromadkova@ddmpraha5.cz DDM Praha 5, Štefánikova 235/11, 150 00 Praha 5-Smíchov www.fzsmeziskolami.cz 257 323 918
Praha 6 Nataša Dřínková natasa.drinkova@alej.cz Gymnázium Nad alejí 1952, Praha 6
Praha 8+7 Barbora Hrušková hruskova@ddmpraha8.cz DDM Praha 8 - Spirála, Přemyšlenská 1102/15, 182 00 Praha 8 www.ddmpraha8.cz 284 681 050
Praha 9 Stanislav Gottwald stanislav.gottwald@centrum.cz Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 www.gymspit.cz 283 891 459, linka 32
Praha 10+15 Jana Jeřábková jerabkovaj@zsnadvodovodem.cz ZŠ Nad Vodovodem 460, Praha 10 www.zsnadvodovodem.cz 274 773 268